Importanța verificării datelor de acces în sistemul Mtender

March 06, 2019 04:27

 

Procedurile de achiziții, în special cele de valoare mare, presupun nu doar avantaje, dar și riscuri semnificative în caz de fraudă. În acest context, atât platforma de achiziții electronice, cât și utilizatorii își asumă anumite responsabilități pentru verificarea datelor și gestiunea drepturilor de acces pentru a evita crearea înregistrărilor false (exemplu: operator economic Test MF plasează ofertă cu valoare simbolică de 1 leu) și accesarea neautorizată a conturilor companiilor/instituțiilor înregistrate în sistem.

 

Verificarea datelor de înregistrare

Completarea datelor pentru identificarea instituției/companiei și utilizatorilor care o reprezintă este obligatorie pentru crearea unui cont pe platforma www.e-licitatie.md  

La înregistrare se solicită date necesare pentru verificarea companiei în registrele de stat și crearea datelor de autentificare a utilizatorilor. Datele sunt verificate automatizat prin platforma guvernamentală de interoperabilitate MConnect.

Informații suplimentare despre companie, care sunt necesare în procesul de utilizare a sistemului Mtender (creare proceduri de achiziție, sau depunere oferte) sunt completate în profil după activarea contului.

 

Activarea conturilor

Așa cum una din problemele înregistrărilor online sunt conturile false, create cu date greșite sau inexistente, prin transmiterea link-urilor de activare pe adresa de email se verifică corectitudinea adresei indicate.  La înregistrarea în sistemul de achiziții este recomandată utilizarea adreselor de email de serviciu.

Pentru a evita accesarea profilului instituției de către persoane neautorizate, activarea conturilor reprezentaților necesită confirmarea administratorului companiei.

 

Gestiunea drepturilor de acces

Numărul reprezentanților unei companii înregistrați in sistem nu este limitat, atât timp cât administratorul consideră necesară acordarea drepturilor de acces mai multor persoane pentru a reprezenta instituția în procesul de achiziții electronice. Fiecare reprezentant este responsabil pentru corectitudinea procedurilor inițiate și/sau ofertelor depuse și deține drepturi exclusive pentru modificarea, sau anularea acestora.  

În cazul concedierii angajaților cu drept de acces în sistem recomandăm dezactivarea conturilor respective în cel mai scurt timp posibil.

Distribuirea datelor de acces și utilizarea unui singur cont de către mai mulți angajați este interzisă. Responsabilitate pentru acțiunile efectuate în sistem de către persoane neautorizate o poartă utilizatorul care a partajat datele de acces (login și parolă).

 

”Pentru a se inregistra prin intermediul MTender, Clientii vor avea acces gratuit la orice platforma de achizitii electronice MTender si vor furniza informatiile de identificare cerute de platformele electronice de achizitie MTender si vor furniza adresa lor oficială de e-mail pentru corespondență. Clienții au dreptul să indice mai mulți Utilizatori Înregistrați pentru a accesa serviciile MTender din numele lor, furnizând informațiile de identificare a acestora. Utilizatorii Înregistrați ai Clientului își asumă responsabilitatea în numele Clientului față de Operatorii Economici, Trezoreria de Stat și a alți Utilizatori Înregistrați ai MTender. Orice operațiune efectuată în cadrul MTender sub numele Utilizatorului Înregistrat al Clientului va fi atribuită direct Clientului.” Pt 14. Termeni Generali de Utilizare a sistemului Mtender


Distribuiți pe rețelele sociale :
  • Google+
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
Tags: