Achiziții electronice în cifre. Rezultatele primului an de utilizare a sistemului MTender

October 18, 2019 09:36

Pe parcursul unui an de utilizare, 1215 autorități contractante au lansat 8648 proceduri de achiziții publice prin intermediul sistemului Mtender pentru diverse tipuri de bunuri, servicii și lucrări:

- COP – 4339 proceduri

- licitații deschise – 3610 proceduri

- achiziții de valoare mica – 699 proceduri

 

Notă! Cca 23% din total proceduri publicate au fost anulate.

 

Instituțiile publice care a lansat cele mai multe achiziții electronice:

 1. Agentia Servicii Publice – 158
 2. IMSP Institutul de Medicina Urgenta - 134
 3. Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor” - 127
 4. IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească – 120
 5. IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” – 119
 6. Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării – 114
 7. Inspectoratul General al Poliției - 110
 8. Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica - 95
 9. IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC) - 82
 10. IMSP SCM nr.1 - 78

 

2485 operatori economici au depus online 94 134 oferte prin intermediul platformelor electronice de achiziții.

 

Operatorii economici cu cel mai mare număr de oferte depuse:

 

 1. SRL "Lovis Angro" – 5526
 2. SRL BAGUETTE – 5374
 3. GBG-MLD SRL – 3595
 4. SRL SLAVENA LUX – 3100
 5. Ecochimie – 2340
 6. SRL ALIM TOTAL – 2296
 7. MELTAN SRL – 1537
 8. Sanmedico – 1472
 9. Mic-Tan SRL – 1366
 10. Visiosystems SRL– 1354

 

Top 10 companii cu cele mai multe contracte atribuite (oferte câștigătoare):

 

 1. SRL "Lovis Angro" – 1954, în valoare de 30 061 111.84 MDL
 2. SRL BAGUETTE – 730, în valoare de de 9 024 626.00
 3. GBG-MLD SRL – 724, în valoare de 17 561 271.67
 4. SRL ALIM TOTAL – 688, în valoare de 16 622 942.02
 5. SRL SLAVENA LUX – 540, în valoare de  24 071 717.00
 6. Ecochimie- 511, în valoare de 2 214 752.60
 7. Sanmedico – 241, în valoare de 2 275 613.00 
 8. LUKOIL-Moldova – 188, în valoare de 132 304 875.20 
 9. SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. – 183, în valoare de 12 127 268.70
 10. MELTAN SRL – 181, în valoare de 6 072 049.64

Cca 200 de formularele DUAE au fost generate electronic pe parcursul ultimelor 3 luni. Cei mai activi utilizatori sunt autoritățile contractante, care au creat peste 80% din formularele electronice.

Cel mai activ utilizator al serviciului de generare online a formularului DUAE este Primăria mun.Bălți, care a generat electronic toate formularele DUAE atașate la procedurile de achiziții lansate după implementarea DUAE.md, oferind operatorilor economici posibilitatea completării simplificate a formularului DUAE pentru participarea la procedurile respective.

Notă! 8 din 10 participanți la procedurile de achiziții publice decid să atașeze la ofertă alt formular DUAE decât cel solicitat de autoritatea contractantă, riscând să fie descalificați.


Distribuiți pe rețelele sociale :
 • Google+
 • Pinterest
 • Instagram
 • LinkedIn
Tags: