achizitii electronice

achizitii electronice

February 05, 2019 10:22

Implementarea achizițiilor electronice nu este lipsită de provocări și necesită timp pentru adaptare, dar avantajele utilizării tehnologiei nu întârzie să apară:
Optimizarea costurilor de achiziție

Citeste sau distribuie articol CITESTE MAI MULT

May 13, 2019 08:08

Achizițiile electronice a devenit obligatorii din octombrie 2018 pentru procedurile care cad sub incidența legii 131/2015. De la intrarea în vigoare a modificării și completării legii 131/2015, prin intermediul sistemului au fost initiate peste 5 000 proceduri de achiziții publice.

Citeste sau distribuie articol CITESTE MAI MULT

July 29, 2019 01:38

DUAE a fost conceput pentru facilitarea participării operatorilor economici la procedurile de achiziții publice și reducerea sarcinilor administrative.
La cca 10 luni de la implementare, participanții la procesul de achiziții se mai confruntă cu unele neclarități care împiedică utilizarea eficientă a documentului.

Citeste sau distribuie articol CITESTE MAI MULT

March 20, 2019 10:16

Un element comun al motivelor de descalificare ofertelor este analiza insuficientă a condițiilor procedurilor de achiziții și cerințelor specificate în documentația de atribuire.

Citeste sau distribuie articol CITESTE MAI MULT

June 21, 2019 09:23

Operatorii economici străini beneficiază în Republica Moldova de aceleaşi drepturi privind participarea la procedurile de achiziţii publice de care beneficiază operatorii economici din Republica Moldova în ţara în care operatorul economic străin este rezident.

Citeste sau distribuie articol CITESTE MAI MULT

March 29, 2019 07:44

Utilizarea sistemului MTender are un impact benefic, atât asupra autorităților contractante, cât și asupra operatorilor economici.
Pe lângă avantaje de genul - posibilitatea ofertanților de a monitoriza procesul de desfășurare a achizițiilor, creșterea concurenței, lipsa necesității de deplasări multiple la sediul autorităților contractante, achiziţiile electronice reprezintă și un bun instrument de promovare.

Citeste sau distribuie articol CITESTE MAI MULT

July 04, 2019 02:07

Sistemul MTender a devenit obligator pentru utilizare în achiziții publice începând cu octombrie 2018. Fiind un proiect inovativ, implementarea acestuia implică multe provocări pentru dezvoltatori și utilizatori. După primele luni de utilizare putem vorbi și despre primele rezultate, și despre o serie de mituri și confuzii acumulate..

Citeste sau distribuie articol CITESTE MAI MULT

October 17, 2019 12:33

La 17 octombrie 2018 a fost lansat programul de utilizare experimentală a sistemului MTender.
Pentru echipa e-licitatie.md a fost un an cu multe provocări, dar și un an cu realizări.

Citeste sau distribuie articol CITESTE MAI MULT

March 06, 2019 04:27

Procedurile de achiziții, în special cele de valoare mare, presupun nu doar avantaje, dar și riscuri semnificative în caz de fraudă. În acest context, atât platforma de achiziții electronice, cât și utilizatorii își asumă anumite responsabilități pentru verificarea datelor și gestiunea drepturilor de acces pentru a evita crearea înregistrărilor false și accesarea neautorizată a conturilor companiilor/instituțiilor înregistrate în sistem.

Citeste sau distribuie articol CITESTE MAI MULT

October 18, 2019 09:36

Achizițiile electronice a devenit obligatorii începând cu 1 octombrie 2018 pentru procedurile care cad sub incidența legii 131/2015. Pe parcursul primului an de activitate, prin sistemul MTender au fost lansate peste 8500 proceduri.

Citeste sau distribuie articol CITESTE MAI MULT

July 04, 2019 07:00

Pe 21.06.2019 în Sistemul de achiziții Publice MTender a fost  integrat Documentul Unic de Achiziții European (DUAE.Serviciul DUAE.md a fost dezvoltat de compania Esempla Systems în colaborare cu Ministerul Finanțelor și Agenția de Achiziții Publice și este destinat participanților la procedurile de achiziții publice.

Citeste sau distribuie articol CITESTE MAI MULT

March 27, 2019 11:44

Așa cum platforma selectată devine partenerul Dvs în procesul de achiziții, este important să fie definite criteriile care ar asigura alegerea potrivită.
Înainte de a alege plaltforma electronică pe care să o utilizați pentru lansarea achizițiilor, dacă sunteti autoritatea contractantă, sau pentru depunerea ofertelor – dacă sunteți operator economic, încercați să răspundeți la următoarele înrebări...

Citeste sau distribuie articol CITESTE MAI MULT

April 09, 2019 07:03

Pentru participanții la procesul de achiziții publice luna aprilie a început cu noutăți, evenimente și informații utile oferite de către instituțiile implicate în procesul de achiziții publice.

Citeste sau distribuie articol CITESTE MAI MULT