Cele mai curioase întrebări și solicitări primite de la utilizatorii sistemului MTender

July 04, 2019 02:07


Chiar oferiți serviciile gratuit? Asta e suspect..

Deocamdată platformele nu percep taxe pentru depunerea ofertelor prin MTender, așa cum sistemul este încă în exploatare experimentală și tarifele nu au intrat în vigoare. Tarifele vor fi identice pentru toate platformele. Metodologia de taxare urmează a fi aprobată de Ministerul Finanțelor.

Pentru autoritățile publice utilizarea platformei va rămâne cu titlu gratuit.

 

Voi nu sunteți companie de stat? ... de asta ne răspundeți așa amabil...

Platformele de achiziții electronice sunt gestionate de companii private semnatare a Memorandumului între Ministerul Finanţelor, AAP, mai multe asociaţii de business, ONG-uri şi companii IT pentru testarea şi implementarea sistemului.

 

Voi și cei de la altă platformă nu sunteți aceeași companie? Am făcut transfer la compania X, de ce nu-i văd în cont pe platforma e-licitatie?

Platformele de achiziții electronice sunt gestionate de companii comerciale diferite, care nu au conexiuni financiare și/sau juridice între ele.

 

De ce logo DUAE.md este asemănător cu logo e-licitatie.md? ...utilizatorii altor platforme pot fi deranjați de această asemănare...

Elementele comune din logo sunt absolut normale, așa cum serviciul DUAE.md este un modul al platformei de achiziții electronice e-licitatie.md. Utilizarea serviciului este accesibilă pentru toți utilizatorii MTender. Indiferent de platforma unde a fost inițiată procedura de achiziție, autoritățile contractante pot genera electronic formularul DUAE utilizând DUAE.md și datele procedurii inițiate pe altă platformă vor fi preluate în formular. Completarea online a formularelor DUAE generate pe portal este accesibilă și gratuită pentru toți operatorii economici care optează pentru acest serviciu.

 

Nu voi dezvoltați și gestionați Baza de Date Centrală? sau Am auzit că cei care au dezvoltat sistemul au fugit din țară...

Platformele de achiziții sunt dezvoltate și gestionate de companii din Republica Moldova și au rolul să ofere interfață de lucru și conexiune cu Baza de Date Centrală, dar nu o gestionează. Baza de Date centrală este dezvoltată de o companie străină contractată de BERD și urmează a fi gestionată de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe. 

 

Sistemul mi-a anulat procedura /modificat suma ofertei..

Sistemul de achiziții colectează și procesează date, dar nu are posibilitate de a întreprinde acțiuni (creare, anulare proceduri/oferte, desemnare câștigători, descalificare oferte, etc.) din numele utilizatorilor. Dacă sunt acțiuni nerecunoscute, înregistrate din numele unui utilizator, există 2 cauze posibile: utilizatorul le-a efectuat din greșeală, sau au fost făcute de altă persoană care a utilizat datele respective de acces.

 

Am anulat procedura ca să văd ce se întâmplă în sistem, ce pot face acum?

Anularea procedurii de achiziție este o acțiune cu caracter ireversibil. Utilizatorii sunt responsabili pentru acțiunile întreprinse în sistem.

   
Cineva mi-a șters documentele depuse..

Documentele publicate în Baza de Date Centrală nu pot fi șterse nici din greșeală, nici intenționat. Nu există astfel de opțiune nici în cazul documentației de atribuire, nici pentru documentele ofertei.

 

Cine e operatorul care pune atâtea întrebări de clarificare, nu puteți să-i interziceți?

Întrebările de clarificare se depun anonim. Platformele de achiziții nu intervin în comunicarea dintre AC și OE și nu au nici drept, nici posibilitate de a interzice anumitor operatori economici să depună întrebări de clarificare.

 

Faptul că platforma nu m-a informat și nu m-a obligat să semnez oferta poate constitui argument pentru anularea procedurii de către ANSC? .. știu că nu vor obliga autoritatea să-mi accepte oferta, dar măcar să anuleze procedura..

Platformele de achiziții oferă instrument tehnic pentru depunerea ofertelor. Platformele pot oferi servicii suplimentare de validare automatizată a datelor, informare și consultanță, dar nu au atribuții pentru verificarea conținutului ofertelor și nu poartă responsabilitate pentru informația depusă de către operatori sau documentele lipsă. Respectarea cerințelor documentației de atribuire este responsabilitatea operatorului economic.


Distribuiți pe rețelele sociale :
  • Google+
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
Tags: