Wiki e-achizitii

Wiki Title Views Publish

DUAE

Ce reprezintă și cum se utilizează DUAE
3213

Clarificări

Specificul perioadei de clarificări
898

Licitația electronică

Licitația electronică (e-auction)
1559

Semnarea electronică a documentelor

Utilizarea semnăturii electronice în achiziții publice
2435

Contestații

Depunerea contestațiilor
1397

Contracte de achiziții

Generearea contractelor online cu aplicarea semnăturii electronice
1439

Evaluare oferte

Evaluarea ofertelor depuse online. Desemnare câștigător.
1275

Deschidere oferte

Deschiderea ofertelor în proceduri de achiziții electronice
972

Achiziții publice electronice. Terminologie

Noțiuni utilizate în achiziții electronice
907

Depunere oferte electronice

Participare la proceduri de achiziții electronice: documentele ofertei, condiții de participare
1854

Proceduri electronice de achiziții

Descrierea și conținutul procedurii de achiziție electronică
903