Wiki e-achizitii

Wiki Title Views Publish

DUAE

Ce reprezintă și cum se utilizează DUAE
1763

Clarificări

Specificul perioadei de clarificări
556

Licitația electronică

Licitația electronică (e-auction)
885

Semnarea electronică a documentelor

Utilizarea semnăturii electronice în achiziții publice
1442

Contestații

Depunerea contestațiilor
822

Contracte de achiziții

Generearea contractelor online cu aplicarea semnăturii electronice
791

Evaluare oferte

Evaluarea ofertelor depuse online. Desemnare câștigător.
756

Deschidere oferte

Deschiderea ofertelor în proceduri de achiziții electronice
727

Achiziții publice electronice. Terminologie

Noțiuni utilizate în achiziții electronice
417

Depunere oferte electronice

Participare la proceduri de achiziții electronice: documentele ofertei, condiții de participare
1275

Proceduri electronice de achiziții

Descrierea și conținutul procedurii de achiziție electronică
557