Wiki e-achizitii

Wiki Title Views Publish

DUAE

Ce reprezintă și cum se utilizează DUAE
2694

Clarificări

Specificul perioadei de clarificări
747

Licitația electronică

Licitația electronică (e-auction)
1266

Semnarea electronică a documentelor

Utilizarea semnăturii electronice în achiziții publice
2084

Contestații

Depunerea contestațiilor
1159

Contracte de achiziții

Generearea contractelor online cu aplicarea semnăturii electronice
1190

Evaluare oferte

Evaluarea ofertelor depuse online. Desemnare câștigător.
1066

Deschidere oferte

Deschiderea ofertelor în proceduri de achiziții electronice
867

Achiziții publice electronice. Terminologie

Noțiuni utilizate în achiziții electronice
752

Depunere oferte electronice

Participare la proceduri de achiziții electronice: documentele ofertei, condiții de participare
1573

Proceduri electronice de achiziții

Descrierea și conținutul procedurii de achiziție electronică
745