Wiki e-achizitii

Wiki Title Views Publish

DUAE

Ce reprezintă și cum se utilizează DUAE
5310

Clarificări

Specificul perioadei de clarificări
1449

Licitația electronică

Licitația electronică (e-auction)
2888

Semnarea electronică a documentelor

Utilizarea semnăturii electronice în achiziții publice
4000

Contestații

Depunerea contestațiilor
2404

Contracte de achiziții

Generearea contractelor online cu aplicarea semnăturii electronice
2621

Evaluare oferte

Evaluarea ofertelor depuse online. Desemnare câștigător.
2098

Deschidere oferte

Deschiderea ofertelor în proceduri de achiziții electronice
1437

Achiziții publice electronice. Terminologie

Noțiuni utilizate în achiziții electronice
1535

Depunere oferte electronice

Participare la proceduri de achiziții electronice: documentele ofertei, condiții de participare
3031

Proceduri electronice de achiziții

Descrierea și conținutul procedurii de achiziție electronică
1679