Wiki e-achizitii

Wiki Title Views Publish

DUAE

Ce reprezintă și cum se utilizează DUAE
1398

Clarificări

Specificul perioadei de clarificări
434

Licitația electronică

Licitația electronică (e-auction)
673

Semnarea electronică a documentelor

Utilizarea semnăturii electronice în achiziții publice
1141

Contestații

Depunerea contestațiilor
629

Contracte de achiziții

Generearea contractelor online cu aplicarea semnăturii electronice
589

Evaluare oferte

Evaluarea ofertelor depuse online. Desemnare câștigător.
593

Deschidere oferte

Deschiderea ofertelor în proceduri de achiziții electronice
650

Achiziții publice electronice. Terminologie

Noțiuni utilizate în achiziții electronice
312

Depunere oferte electronice

Participare la proceduri de achiziții electronice: documentele ofertei, condiții de participare
1117

Proceduri electronice de achiziții

Descrierea și conținutul procedurii de achiziție electronică
438