Wiki e-achizitii

Wiki Title Views Publish

DUAE

Ce reprezintă și cum se utilizează DUAE
3771

Clarificări

Specificul perioadei de clarificări
1050

Licitația electronică

Licitația electronică (e-auction)
1872

Semnarea electronică a documentelor

Utilizarea semnăturii electronice în achiziții publice
2891

Contestații

Depunerea contestațiilor
1655

Contracte de achiziții

Generearea contractelor online cu aplicarea semnăturii electronice
1734

Evaluare oferte

Evaluarea ofertelor depuse online. Desemnare câștigător.
1531

Deschidere oferte

Deschiderea ofertelor în proceduri de achiziții electronice
1131

Achiziții publice electronice. Terminologie

Noțiuni utilizate în achiziții electronice
1109

Depunere oferte electronice

Participare la proceduri de achiziții electronice: documentele ofertei, condiții de participare
2193

Proceduri electronice de achiziții

Descrierea și conținutul procedurii de achiziție electronică
1107