Wiki e-achizitii

Wiki Title Views Publish

DUAE

Ce reprezintă și cum se utilizează DUAE
5765

Clarificări

Specificul perioadei de clarificări
1571

Licitația electronică

Licitația electronică (e-auction)
3193

Semnarea electronică a documentelor

Utilizarea semnăturii electronice în achiziții publice
4302

Contestații

Depunerea contestațiilor
2644

Contracte de achiziții

Generearea contractelor online cu aplicarea semnăturii electronice
2844

Evaluare oferte

Evaluarea ofertelor depuse online. Desemnare câștigător.
2255

Deschidere oferte

Deschiderea ofertelor în proceduri de achiziții electronice
1547

Achiziții publice electronice. Terminologie

Noțiuni utilizate în achiziții electronice
1667

Depunere oferte electronice

Participare la proceduri de achiziții electronice: documentele ofertei, condiții de participare
3238

Proceduri electronice de achiziții

Descrierea și conținutul procedurii de achiziție electronică
1872