Wiki e-achizitii

Wiki Title Views Publish

DUAE

Ce reprezintă și cum se utilizează DUAE
1064

Clarificări

Specificul perioadei de clarificări
332

Licitația electronică

Licitația electronică (e-auction)
506

Semnarea electronică a documentelor

Utilizarea semnăturii electronice în achiziții publice
890

Contestații

Depunerea contestațiilor
479

Contracte de achiziții

Generearea contractelor online cu aplicarea semnăturii electronice
454

Evaluare oferte

Evaluarea ofertelor depuse online. Desemnare câștigător.
448

Deschidere oferte

Deschiderea ofertelor în proceduri de achiziții electronice
544

Achiziții publice electronice. Terminologie

Noțiuni utilizate în achiziții electronice
213

Depunere oferte electronice

Participare la proceduri de achiziții electronice: documentele ofertei, condiții de participare
943

Proceduri electronice de achiziții

Descrierea și conținutul procedurii de achiziție electronică
338