Wiki e-achizitii

Wiki Title Views Publish

DUAE

Ce reprezintă și cum se utilizează DUAE
4286

Clarificări

Specificul perioadei de clarificări
1181

Licitația electronică

Licitația electronică (e-auction)
2257

Semnarea electronică a documentelor

Utilizarea semnăturii electronice în achiziții publice
3312

Contestații

Depunerea contestațiilor
1895

Contracte de achiziții

Generearea contractelor online cu aplicarea semnăturii electronice
2000

Evaluare oferte

Evaluarea ofertelor depuse online. Desemnare câștigător.
1714

Deschidere oferte

Deschiderea ofertelor în proceduri de achiziții electronice
1229

Achiziții publice electronice. Terminologie

Noțiuni utilizate în achiziții electronice
1256

Depunere oferte electronice

Participare la proceduri de achiziții electronice: documentele ofertei, condiții de participare
2549

Proceduri electronice de achiziții

Descrierea și conținutul procedurii de achiziție electronică
1246