Wiki e-achizitii

Wiki Title Views Publish

DUAE

Ce reprezintă și cum se utilizează DUAE
4819

Clarificări

Specificul perioadei de clarificări
1305

Licitația electronică

Licitația electronică (e-auction)
2567

Semnarea electronică a documentelor

Utilizarea semnăturii electronice în achiziții publice
3645

Contestații

Depunerea contestațiilor
2145

Contracte de achiziții

Generearea contractelor online cu aplicarea semnăturii electronice
2317

Evaluare oferte

Evaluarea ofertelor depuse online. Desemnare câștigător.
1898

Deschidere oferte

Deschiderea ofertelor în proceduri de achiziții electronice
1324

Achiziții publice electronice. Terminologie

Noțiuni utilizate în achiziții electronice
1386

Depunere oferte electronice

Participare la proceduri de achiziții electronice: documentele ofertei, condiții de participare
2815

Proceduri electronice de achiziții

Descrierea și conținutul procedurii de achiziție electronică
1433