DUAE

March 13, 2019 03:10

DUAE (Document Unic de Achiziții European) este un document care facilitează participarea operatorilor economici la procedurile de achiziții publice.  

Formularul standard este aprobat conform Ordinului Nr. 177 din 09.10.2018 și este obligatoriu pentru utilizare atât de către autoritățile contractante, cât și de către operatorii economici participanți la proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice.

Avantajul implementării formularului DUAE este că documentele de calificare și confirmarea informației declarate în DUAE vor fi solicitate de către autoritatea contractantă după examinarea ofertelor, doar de la potențialului câștigător. Această practică reduce semnificativ efortul administrativ și costurile de participare, premițând operatorilor economici să se concentreze pe pregătirea ofertei. 

DUAE reprezintă o declarație pe proprie răspundere a operatorului economic, potrivit căreia acesta nu se află în una dintre situațiile de excludere prevăzute de legislația națională și îndeplinește criteriile de calificare specificate de către autoritatea contractantă în anunțul de participare. 

Ce reprezinta DUAE?

 

Autoritatea contractantă atașează formularul DUAE completat în conformitate cu anunțul de participare și documentația de atribuire la procedura de achiziție.
Operatorul economic completează și prezintă DUAE în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.
Atenție! Prezentarea altui formular DUAE decât cel solicitat în documentația de atribuire va consitui motiv de descalificare a ofertei. 

Formularul DUAE poate fi completat electronic de către AC și OE utilizând serviciul duae.md
lansat de platforma de achiziții e-licitatie.md

Serviciul DUAE.md poate fi utilizat după cum urmează:

  • Formularul DUAE este generat de către autoritatea/entitatea contractantă electronic și atașat în variant pdf la documentația de atribuire.
  • Operatorii Economici răspund completând electronic formularul DUAE aferent procedurii după autentificare pe DUAE.md

Structură DUAE

 

Formularele DUAE cu mențiunea ”Acest formular a fost generat electronic și poate fi completat pe DUAE.md” pot fi găsite și completate utilizând serviciul online www.duae.md

 

La depunerea ofertei prin sistemul MTender, DUAE se atașează pe platforma de achiziții semnat electronic. 

 

Operatorul economic care participă pe cont propriu și nu se bazează pe capacitățile terților pentru a îndeplini criteriile de calificare, va completa un singur formular.

Operatorul economic care participă în asociere cu alți operatori și/sau se bazează pe capacitățile altor operatori (terți susținători, subcontractanți) este responsabil de asigurarea depunerii propriului DUAE și a câte un DUAE separat pentru fiecare operator terț.



Testați-vă cunoștințele în domeniu! Utilizarea formularului DUAE


Distribuiți pe rețelele sociale :
  • Google+
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn