Contracte de achiziții

February 04, 2019 05:31

Generare contracte online

Aplicare semnătură electronică

Transmitere contracte online la Trezorerie

 

 

Generare contracte online

Contractele de achiziții publice pot fi generate online în baza modelelor definite de către Agenția de Achiziții Publice pentru achiziționare de bunuri și servicii, sau lucrări.

Clauze speciale pot fi adăugate în anexe la contractul standard.

 

Aplicare semnătură electronică 

Contractele generate electronic sunt semnate cu semnătura digitală de către ambele părți contractante utilizând serviciul guvernamental de semnare MSign.

 

Transmitere contracte online la Trezorerie

Autoritățile contractante care înregistrează contractele de achiziții la Trezoreria de Stat pot transmite online contractele semnate electronic. 

Trezoreria de Stat înregistrează contractele depuse online în termen de 24 de ore, cu condiția că Autoritatea Contractantă a transmis informații complete și corecte cu privire la contractul de achiziție publică și în conformitate cu cerințele bugetare și legale relevante.

În cazul refuzului de a valida contractul, Trezoreria indică motivele. Dacă sunt necesare corectări, autoritatea contractantă poate transmite repetat contractul după efectuarea modificărilor solicitate și semnarea repetată de către ambele părti contractante.

Notă! Contractele de achiziţie publică de valoare mică se înregistrează obligatoriu în Trezoreria de Stat, dacă valoarea acestuia depăşeşte 10 000 lei fără TVA şi gestionarea surselor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial, în termen de 15 zile de la data încheierii. Contractele de achiziţii publice de valoare mică care nu au fost înregistrate în modul stabilit nu au putere juridică. 

 


Distribuiți pe rețelele sociale :
  • Google+
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn