Deschidere oferte

February 04, 2019 05:26

 

Deschiderea ofertelor participante la achizițiile electronice este publică. Ofertele se afișează pe portalul MTender și platformele de achiziții după expirarea termenului de depunere, iar în cazul procedurilor cu opțiunea licitație electronică după finalizarea licitației electronice.
În cazul în care la procedura cu licitație electronică este înregistrat un singur participant deschiderea ofertei are loc automat, după expirarea termenului de depunere. 
 

Documentele atașate se deschid integral doar pentru oferta care se analizează (oferta cu cel mai mic preț), sau ofertele descalificate.

Pentru celelalte oferte se deschid doar următoarele tipuri de documente:

  • documente de eligibilitate (DUAE)
  • alte documente (garanția bancară)

 

În cazul descalificării ofertei cu cel mai mic preț, se afișează documentele ofertei clasate pe locul următor pentru evaluare.


Distribuiți pe rețelele sociale :
  • Google+
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn