Evaluare oferte

February 04, 2019 05:28

Examinare oferte 

Desemnare câștigător

Refuz ofertă
 

Examinare oferte 

 

La procedurile de achiziții electronice participă doar cererile depuse online.

Ofertele participante, cu indicarea denumirii participanților sunt afișate pe platformele de achiziții după expirarea termenului de depunere (în cazul procedurilor fără licitație electronică), sau finalizarea procedurii de licitare în ordine crescătoare, începând cu oferta cu cel mai mic preț, care va fi prima analizată. În cazul în care este înregistrat un singur participant afișarea ofertei cu statut Se analizează are loc automat, după expirarea termenului de depunere.

Autoritatea contractantă poate examina valorile ofertelor participante, datele participanților și documentele atașate. În cazul în care sunt necesare documente, informații suplimentare, acestea pot fi solicitate. Participanții au posibilitatea să atașeze documente suplimentare la oferta cu statut Se analizează.

Valoarea ofertei poate să nu corespundă cu valoarea indicată în propunerea financiară atașat la depunere în cazul în care participantul și-a ajustat valoarea ofertei în procedura de licitare electronică. Această situație este una absolut normală, așa cum în timpul procedurii de licitare nu poate fi modificată decât suma, nu și documentele atașate și nu va constitui motiv de descalificare. Dacă este necesară atașarea documentului ajustat conform valorii finale,  autoritatea contractantă va solicita participantului adăugarea versiunii noi.

Pentru înregistrarea deciziei pe platforma de achiziții autoritatea contractantă are la dispoziție 2 opțiuni: Desemnare câștigător, sau Refuz ofertă.

Oferta desemnată câştigătoare nu poate fi modificată şi constituie parte integrantă a contractului de achiziţie. Valoarea ofertei cîştigătoare reprezintă şi valoarea contractului de achiziții ce urmăază a fi încheiat. 

Notă! Procedurile de achiziții pentru care nu sunt înregistrați participanți, la expirarea termenului de depunere vor avea statut Achiziția nu a avut loc.

 

Desemnare câștigător

 

Dacă oferta corespunde cerințelor participantul poate fi desemnat câștigător. La desemnarea câștigătorului se va indica motivul deciziei (de exemplu: oferta corespunde cerințelor tehnice, mostrele prezentate corespund cerințelor de calitate, etc.) și opțional pot fi atașate documente de referință (exemplu: Proces verbal al comisiei de evaluare).

Dacă participantul desemnat câștigător refuză semnarea contractului de achiziție, sau până la semnarea contractului devin cunoscute alte motive pentru revizuirea deciziei, desemnarea câștigătorului poate fi revizuită, iar oferta respectivă poate fi refuzată. Statutul Se analizează trece la următoarea ofertă conform listei.

 

Refuz ofertă

 

Dacă oferta nu corespunde cerințelor aceasta va fi refuzată, cu indicarea motivului (exemplu: mostrele prezentate nu corespund cerințelor, participantul a refuzat atașarea ofertei, agentul economic a refuzat semnarea contractului, etc) și opțional pot fi atașate documente de referință (exemplu: Proces verbal al comisiei de evaluare). 

După refuzarea unei oferte, statutul Se analizează trece la următoarea ofertă din grilă.

Dacă se refuză unica ofertă, sau toate ofertele participante, procedura va avea statul Achiziția nu a avut loc.


Distribuiți pe rețelele sociale :
  • Google+
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn