Licitația electronică

February 12, 2019 04:05

Licitația electronică este o tehnică de achiziții electronice online și presupune oferirea dreptului participanților de a micșora valoarea ofertei  în decursul a 3 runde, într-o perioadă de timp prestabilită.

Licitația electronică este  o condiție obligatorie pentru achizițiile de valoare mică și procedurile de tip COP pentru bunuri și servicii. În cazul procedurilor de tip COP pentru lucrări și procedurilor de tip licitație deschisă, licitația electronică rămâne la discreția autorității contractante.

 

Procedura de licitare are loc în Baza de Date Centrală cu afișarea informației pe platformele de achiziții și poate fi monitorizată online atât de către autoritățile contractante și participanți, cât și de orice alte instituții/persoane interesate. 


Data și ora licitației electronice este desemnată de către sistem și în majoritatea cazurilor este stabilită pentru următoarea zi lucrătoare după finalizarea perioadei de depunere oferte. Dacă procedura de achiziție conține câteva loturi, deschiderea ofertelor are loc succesiv, pentru fiecare lot la care sunt înregistrați cel puțin 2 participanți. La ora indicată în sistem este afișată lista ofertelor participante, fără indicarea denumirii agentului economic. 

Participanții autentificați în sistem pot vedea care este oferta depusă și cum se poziționează aceasta în raport cu ofertele concurente. După afișarea ofertelor participanții au la dispoziție câteva minute pentru informare și analiză până la începerea procedurii de licitare.

Procedura de licitare este organizată după principiul licitației cu strigare. Pe parcursul a 3 runde participanții pot micșora valoarea ofertei.  Fiecare participant, începând cu oferta cu cea mai mare valoare, are la dispoziție cca 1 minut pentru ajustarea sumei. Oferta cea mai mică are prioritate și licitează ultima.


Notă! În cazul a 2 oferte cu valori egale, prioritate are oferta care a fost publicată prima în Baza de Date.


Modificarea ofertei nu este obligatorie, poate fi efectuată în oricare din runde, sau în toate 3. Pentru a modifica oferta în timpul alocat se va indica valoarea propusă în câmpul afișat pe ecran. 

 

Prețul poate fi modificat cel puțin cu valoarea pasului minim. Dacă nu este necesară modificarea, nu se întreprind acțiuni, iar la expirarea timpului alocat pentru participantul respectiv sistemul va afișa valoarea precedentă.

Atenție! Valoarea ofertei se completează fără spații, virgule.

Exemple: Pentru a completa valoarea 5 000 000,00 MDL

greșit - 5 000 000 Suma percepută în acest caz este 5 MDL (valoarea până la spațiu).

corect - 5000000 Valoarea preluată în acest caz va fi 5 000 000,00 MDL

 

Ghid video despre participarea la licitația electronică.

 

După încheierea celor 3 runde de licitare sunt afișate denumirile participanților în ordine crescătoare, începând cu prețul cel mai mic.


Testați-vă cunoștințele în domeniu! Licitația electronică.


Distribuiți pe rețelele sociale :
  • Google+
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn