Semnarea electronică a documentelor

February 06, 2019 06:26

În cadrul sistemului MTender semnătura electronică este utilizată pentru semnarea ofertelor, contractelor de achiziții și formularelor de contestații depuse online.

Atât de operatorii economici, cât și de către autoritățile contractante pot semna digital documentele utilizând serviciul guvernamental MSign.

 

Documentele scanate pe care este aplicată semnătura olografă și ștampila NU se consideră semnate electronic.

Semnătura electronică nu se aplică suplimentar la semnătura olografă și ștampilă. Este suficientă autentificarea documentului electronic prin aplicarea semnăturii electronice, așa cum semnătura electronică avansată calificată are aceeaşi valoare juridică ca şi semnătura olografă.

În cazul în care, conform legislaţiei, se cere ca documentul să fie perfectat sau prezentat pe suport de hîrtie şi semnat cu semnătură olografă, documentul electronic se consideră a fi corespunzător acestei cerinţe (art.13 Legea 91 privind semnătura electronică și documentul electronic). 

 

Pentru semnarea electronică sunt disponibile 3 instrumente: Semnătura Mobilă, Buletinul de Identitate Electronic și Certificatul Digital.Notă! Prezența pe document a indicației vizuale despre semnătura digitală NU reprezintă confirmare a valabilității și autenticității semnăturii, așa cum nu există siguranța că documentul nu a fost alterat după semnare. Unica metodă sigură de verificare este încărcarea documentului respectiv pentru verificare în Msign.

Recomandăm vizionarea ghidului video pentru utilizarea semnăturii electronice elaborat de către Agenția de Guvernare Electronică.


Adevărat sau fals? Testaţi-vă cunoştinţele despre semnătura electronică!Distribuiți pe rețelele sociale :
  • Google+
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn